" MED PRIMA RÅVARER FRA DEN NORSKE BONDE, JEGER OG FISKER UTVIKLER VI UNIK TURMAT I NATURVENNLIG EMBALASJE SOM BERIKER TUREN "